ئۇيغۇر ئوغۇل ئىسىملىرى «ئې»

ئۇيغۇر ئوغۇل ئىسىملىرى «ئې»

ئۇيغۇر كىشى ئىسىملىرى «ئې»
«ئې» بىلەن باشلانغان ئوغۇل ئىسىملىرى

ئېتەك
ئېتىبار
ئېدىل
ئېرۇل
ئېكسانجان
ئېكىن
ئېكىنزار
ئېلاخۇن
ئېلىباقى
ئېلىتاي
ئېلىمەت
ئېلىمۇرات
ئېھتىرام
ئېھتىيات
ئېھرام
ئېھرامجان
ئېھسان
ئېيىق

مەنبەسى: ئۇيغۇر كىشى ئىسىملىرى قامۇسى