شىنجاڭ گېزىتى توپلىمى

شىنجاڭ گېزىتى

ئەسەر ئىسمى: شىنجاڭ گېزىتى
ئەسەر تۈرى: گېزىت-ژۇرناللار
نەشىر قىلغۇچى: شىنجاڭ گېزىتى ئىدارىسى
ئەسەر تىلى: ئۇيغۇرچە
ھۆججەت شەكلى: PDF

چۈشۈرۈش ئادرېسلىرى:

شىنجاڭ گېزىتى 1987: 12 (37MB)
شىنجاڭ گېزىتى 1990-1992 (326MB)
شىنجاڭ گېزىتى 1996: 7-8 (290MB)
شىنجاڭ گېزىتى 1996: 8-10 (380MB)
شىنجاڭ گېزىتى 1996: 11-12 (284MB)
شىنجاڭ گېزىتى 1996: 12 (306MB)
شىنجاڭ گېزىتى 1997: 1 (284MB)
شىنجاڭ گېزىتى 1997: 2 (369MB)
شىنجاڭ گېزىتى 1997: 3 (376MB)
شىنجاڭ گېزىتى 1997: 4 (391MB)
شىنجاڭ گېزىتى 1997: 5 (334MB)
شىنجاڭ گېزىتى 1997: 6 (373MB)
شىنجاڭ گېزىتى 1997: 7 (250MB)
شىنجاڭ گېزىتى 1997: 8 (267MB)
شىنجاڭ گېزىتى 1997: 9 (193MB)
شىنجاڭ گېزىتى 1997: 10 (237MB)
شىنجاڭ گېزىتى 1997: 11 (200MB)