شىنجاڭ يىلنامىسى توپلىمى

شىنجاڭ يىلنامىسى توپلىمى

ئەسەر ئىسمى: شىنجاڭ يىلنامىسى
ئەسەر تۈرى: تارىخىي ئەسەرلەر
نەشىر قىلغۇچى: شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى
كىتاب تىلى: ئۇيغۇرچە
ھۆججەت شەكلى: PDF

چۈشۈرۈش ئادرېسلىرى:

شىنجاڭ يىلنامىسى 1992 (210MB)
شىنجاڭ يىلنامىسى 1994 (184MB)
شىنجاڭ يىلنامىسى 1995 (199MB)
شىنجاڭ يىلنامىسى 1996 (214MB)
شىنجاڭ يىلنامىسى 1997 (450MB)
شىنجاڭ يىلنامىسى 1998 (437MB)
شىنجاڭ يىلنامىسى 1999 (200MB)
شىنجاڭ يىلنامىسى 2000 (148MB)
شىنجاڭ يىلنامىسى 2001 (136MB)
شىنجاڭ يىلنامىسى 2002 (129MB)
شىنجاڭ يىلنامىسى 2003 (165MB)
شىنجاڭ يىلنامىسى 2004 (195MB)